Nếu vậy thì khong biết nó có chôm thẻ credit của mình khi mua hàng không nữa?