Ko nhìn thấy tấm ảnh nào. Sao bác ko cho 1 tấm lên làm minh hoạ