Bạn crop size cho đúng rồi chúng profile ban vào và mang lại lab nhờ thợ bấm thảng lên máy rọi và ko mở lại pts nhé.
Con riêng về máy 570 thời điễm 2007 chưa lab nào sài profile đâu bạn ak tới hiện...