Cám ơn anh XichLo.

Dẫu biết là có trục trặc làm nhiều người lo âu, nhưng khi biết có admin XichLo vẫn đứng đằng sau yểm trợ kỹ thuật thì tôi yên tâm là vnphoto.net sẽ còn tồn tại và phát triển.