Apham xin 1 chỗ để đưa thông tin về cung trek mới toanh này vào đây nha. Hình ảnh sẽ đăng sau ạ.

Nam Kang Ho Tao – ngọn núi kiêu hãnh đầy bí ẩn, hiểm địa bậc nhất của vùng núi cao Tây Bắc, ngọn...