Còn mới, ít dùng, magbounce full box, maggrip mất box.

https://s1.storage.5giay.vn/image/2021/04/20210422_53d25f98b867bd67a0d74c65bf99a7a9_1619053037.jpg
...