Xin ae tư vấn giúp loại lens cho máy A6300 để quay nhảy Dance ạ. E tính mua con này nhug ko biết mua loại nào để phục vụ mục đích trên. Nhờ ae tư vấn giúp loại lens phổ thông giá tốt cho nhu cầu...