Mình thích compact vì 1 tay chụp và 1 tay có thể sửa sản phẩm.
Mình đang xài con sony rx100 giờ muốn nâng cấp lên compact khác để chụp sản phẩm bán online.
Khoảng cách từ máy đến vật là 5-10cm....