Tôi đã đến Hàn Quốc 2 lần, nhưng không thấy có gì đẹp. Có lẽ là tôi đi vào mùa hè và mùa đông. Qua ảnh bác nó đẹp quá xá...thế mà tôi can bao nhiêu người đừng đi du lịch HQ :(