Bộ ảnh thật ý nghĩa và đẹp. Cảm nhận của bạn thật tinh tế và sâu sắc. Mình thích nhất là lời dẫn của bạn tại #19