Thích cảnh rừng phong đầy sắc đỏ, thích đôi mắt ngơ ngác giữa rừng phong quá bạn à!