Những bức ảnh thật tuyệt vời, đặc biệt là những ảnh về Huế. Hình như bác rất thích đồi Vọng Cảnh vì em thấy bác chụp khá nhiều, em thì thích lăng tẩm hơn, điện Voi Ré rất đẹp vào những ngày sau Tết....