Ánh sáng, mầu sắc, độ nét.. quả là mẫu mực :drool: