Em đóng góp 1 tấm: gx7+OM zuiko 50mm f1.4
https://farm2.staticflickr.com/1487/24035007993_5937e6506e_k.jpgP1040159 by Linh Vu Ngoc, on Flickr