con 17f2.8 ra ảnh cũng ngon vậy mà sao bị chê suốt nhể :D