Only body GX7 trang mạng BHphoto đang để giá #1.000 USD đó bác ạ, chứ không phải 700 đâu. Hay là nó lên giá hổng biết chừng.