Giá ở VN đâu có chuẩn, chủ yếu là hàng ít người chơi thì đắt!!!!