có vài pic mà mới tham gia diễn đàn nên không đăng hình được, mong nhanh được góp vui cùng anh em.