Hehe istDl chụp hơi bị ngon nhỉ. Kiếm báu ma vào tay anh hùng thì lại càng sắc bén hơn. Gì chứ ISO của dòng máy 6 MP mình trông thấy dễ chịu nhất.
...