k10d giờ hiếm rồi, con này còn hiếm hơn nhìu , nếu muốn mua istD thì hỏi anh caravan ấy , hình như rao bán ko được nên vẫn giữ xài :D