Sorry admin cho e chửi 1 cái: Đù mẹ tụi Tàu khựa
Tụi nó chiếm cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa của VN rồi mà còn gieo rắc Virus nữa chớ :(