[QUOTE=phanhung;3803994]Năm Cam bảo: Cái gì ko mua được bằng tiền thì mua được bắng thật nhiều tiền.. Kaka! :devil:
Tư bẩn giẫy chết ghê thật! Sao chúng lắm tiền thế? Giẫy hoài Giẫy mạnh mà đéo...