Bác chủ xem trong bao nhiêu bác từ vấn trên đây, ai là nngười có kinh nghiệm chụp ảnh tiệc cưới rồi?1. Trong nhà, bác để Av mode, khẩu 5.6 lúc đó AS hơi yếu, tốc nhảy 1/15s thì bác có đánh...