Theo em bác nên chụp với flash rời để chế độ ưu tiên tốc độ Tv, thay đổi tốc độ tương đương với tiêu cự nếu lens có IS, nếu không có IS thì cộng tốc thêm một nửa tiêu cự nữa, ISO để 400 nếu vẫn thiếu...