Tìm kiếm:

Type: Posts; User: phuongnam178

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

  1. Xin lỗi bạn " Hiep.NV" Bạn đang đề cập với vấn đề...

    Xin lỗi bạn " Hiep.NV" Bạn đang đề cập với vấn đề khi chụp đám cưới mà có phông bạt Đỏ cơ mà ? Nếu chụp trong nhà giảm tốc độ xuống như bác thấy của các bác thợ khác thì OK Còn iso 400 đối với D80...
  2. Tôi cũng xin góp ý thêm với bác khi chụp với...

    Tôi cũng xin góp ý thêm với bác khi chụp với phông bạt mầu nhất là mầu đỏ ảnh dễ bị ám đỏ nhất Vậy bác nên chụp M nhưng set tốc 1/60 trở lên tốc độ cao sẽ làm giảm ánh sáng phụ xung quanh và chủ yếu...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2