Em thử xem có lên hình ko.

Update: Thật tệ là em up hình từ GP lên thì chỉ mình em xem được. :(