bác khép khẩu 5.6 để AV ,flash cóc đánh fill trần bằng cách lấy tờ giấy bạc cuốn trước flash sao cho khi đánh nó đánh lên trần là dc