Cứ phải bồi đắp kinh nghiệm thôi bác ạ, cứ lao vào chụp thì sẽ ra khi nào nên và ko nên, đứng ở đâu, làm gì...