Không ai người ta gọi D350 cả bác ạ. Bác dùng đèn linh tinh có ngày toi maim như chơi. Gom tiền mua cái đèn chính hãng mà dùng anh em khuyên thật.