Cám ơn Anpham,
Chắc em cũng dọn nhà qua Google photo vì em muốn viết bài cho VNphoto mà không muốn những hình mình đã đăng bỗng biến mất đi.