@Hiep.NV: Ba bác đã cho bác lời khuyên thật là hữu ích. Cứ để Auto mà chụp cho chắc ăn bác ạ! chớ chưa kinh nghiệm mà là thợ chính, ít nhiều thể nào cũng bị luýnh quýnh. Và nhớ là đừng uống bia, vì...