Lúc mới sắm cái D50 và 18-70mm, mình đứng ra chụp đám ma cho nội mình luôn, cứ mode A, flash cóc (bật khi trong nhà quá tối hay ngược sáng) , WB auto (có ám màu thì mở PS lên cho auto level là xong),...