Dạ bác nói đúng: Vấn đề của em là càng chơi ảnh càng nghiện, mà thằng Flickr nó là nơi lưu giữ và chia sẽ ảnh quá tốt... biết sao đây? Không lẽ cai ;(