Dùng Google Photo để share hình trên VNphoto vẫn tốt nhe các bác. Em cũng từng bị dấu "Đường cấm" khi share hình, coi trên bất cứ thiết bị nào mà login với cùng Google account shared hình thì không...