Body D80 bác để iso 320-WB auto-B1,nếu flast rời đánh full,bẻ góc 45,khép khẩu 6,3 /7,1,;1/60 nếu khoảng cách xa ngoài 3mthì +1nhớ kéo hắt sáng của đèn,cứ
thế mà bắn là ổn thôi bác,chúc bác bình...