bác ráng mượn được cái flash rời thì tốt hơn flash cóc vì nếu xài flash cóc khi đánh dễ bị cái vòng đen phía dưới hình là do đầu lens nó che mất AS của flash cóc, chụp trong nhà nên tăng ISO lên...