Bác có thể liên hệ để thuê một cây flash SB600 một ngày mấy chục ngàn đó, sắm ít viên pin AA kèm theo, khi thuê thì ng ta cho mượn luôn 4 cục pin sạc. Lưu ý khi thuê nhớ nói ng cho thuê chỉ cho cách...