không cần phải D-SLR FF đâu bác ạ, dùng máy phim thì con 17-55 cũng tèo rồi, không dùng được