Tìm kiếm:

Type: Posts; User: ttnghi

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

  1. Các anh chụp đẹp quá, em mon men theo mãi vẫn...

    Các anh chụp đẹp quá, em mon men theo mãi vẫn chẳng thể bì. Lần thứ hai chụp bằng máy cơ, các anh cứ đâm nhiệt tình cho em mau tiến bộ :)
    Tiến trình xử lý hình như sau: vì chụp film nên em chẳng thể...
  2. Theo em thì file ảnh gốc cứ để nguyên exif luôn,...

    Theo em thì file ảnh gốc cứ để nguyên exif luôn, chứ viết ra thì hơi mất thì giờ ạ, có gì hổng phải đừng la em nhe!
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2