Tình hình là cục pin E6 của em bị lỗi, cứ bỏ pin vào máy, chưa bật on hay thao tác gì thì màn hình thông số của body nhấp nháy liên tục chỗ cục pin,thay bằng cục khác thì bình thường, đem ra Anh Đức...