có gửi ảnh qua mạng k ạ,mình ở hà nội
http://www.flickr.com/photos/98514413@N03/