Số lượng tuyển: 03

Thời gian làm việc: Fulltime

Yêu cầu kỹ năng:
- Biết sử dụng thành thạo photoshop: chỉnh sửa hình ảnh thời trang, blend màu…
- Biết sử dụng lightroom
- Có kiến thức cơ...