làm cái này lương cao không vậy ? khoảng bao nhiêu nhỉ