Mình nhận làm hậu kỳ các thể loại ảnh bao gồm:
- Blend màu cho ảnh cưới ( ngoại cảnh, phim trường... ). Nếu cần dựng album theo size bao nhiêu, mình nhận dựng luôn.
Nhận blend màu theo yêu cầu của...