Tìm kiếm:

Type: Posts; User: vuphuocha

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

  1. Bậy bạ vô cùng, cái chính không phải là học ở đâu...

    Bậy bạ vô cùng, cái chính không phải là học ở đâu mà là học xong có làm được gì không, có khả năng để thể hiện những điều mình đã học không. Những người đã từng học qua ở hội cũng khá nhiều người đã...
  2. Không có máy phim hả? không thành vấn đề nhưng bỏ...

    Không có máy phim hả? không thành vấn đề nhưng bỏ lớp 1 để học lớp 2 dứt khoát là không được khi qua cửa ải của thầy Thân. Thử đề nghị đi rồi biết liền hà. :lick:
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2