Anh kéo xuống đến phần: "Thread Display Options", chọn "Begining" thay vì "Last month", xong click "Show Threads" ạ.