Dạ.. em vào phần cuộc thi ảnh không nhìn thấy được ạ.
http://www.vnphoto.net/forums/forumdisplay.php?f=27

ban quản trị xem tại em hay là :banghead::banghead: