ảnh đẹp quá bác ơi. Bác có thể chia sẻ cách set đèn được ko ạ. THanks bác