Mình thích những tấm tối tối 1 chút. chưa chụp thể laọi này bao giờ ah