Mod cho em hỏi sao bài đăng bán lens pancake bị xóa vậ . cho mình biết lý do để lần sau không vi phạm